Та бүхэнд манай сайт болон энэхүү мэдээлэл, кино таалагдаж байгаа бол бидэнд урам өгөн сэтгэгдэлээ бичиж бас Доорхи СУРТАЧИЛГАА хэсэгт байгаа суртачилгаанууд дээр манайд орох болгондоо нэг дарж байхыг танаас хүсье.
Бид өдөр бүхэн шинэ хошин тоглолт, инээдмийн кино болон тоглоом программ нэмж та бүхэнд хүргэж байх болно.